Αρχική

Η ιστοσελίδα violindad.com έχει ως σκοπό την υποστήριξη γονιών και παιδιού στα πρώτα του βήματα στο βιολί. Δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση ένα καλό ωδείο και έναν καλό δάσκαλο μουσικής.

Οι ασκήσεις έχουν χωριστεί σε εξάμηνα, ξεκινώντας από το πρώτο εξάμηνο, όπου θεωρούμε ότι αναφέρεται σε ένα μικρό παιδί (ακόμη και προσχολικής ηλικίας). Συνιστούμε την εγκατάσταση σε έναν υπολογιστή του δωρεάν λογισμικού MuseScore, το οποίο είναι εύχρηστο, εύκολο στο να δημιουργήσουμε καινούριες ασκήσεις σε παρτιτούρες, τις οποίες μπορούμε να ακούσουμε ώστε να ξέρει ο γονιός πώς ακούγονται οι ασκήσεις. Η ελληνική ιστοσελίδα από όπου μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή βρίσκεται εδώ.

Σε κάθε άσκηση δίνονται επεξηγήσεις για το παίξιμο της άσκησης, ένα αρχείο που έχει δημιουργηθεί με το MuseScore ώστε να το ανοίξετε στον δικό σας υπολογιστή, η παρτιτούρα της άσκησης ως εικόνα, καθώς και το αντίστοιχο ηχητικό απόσπασμα σε μορφή mp3 ενσωματωμένο στη σελίδα.