Εισαγωγικές Εικόνες

Βασικά  Τμήματα

 Parts2

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση  γέφυρας  στο  πίσω  μέρος

PutBridgeBack2

 

 

 

 

 

 

Κράτημα  δοξαριού

RightHand22

 

 

 

 

 

 

 

RightHand21

 

 

 

 

 

 

Κράτημα  αριστερού  χεριού

LeftHand2

LeftHandBack2

 

 

 

 

 

 

 

Δάχτυλα  –  Νότες  στην  1η  θέση

Fingers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάχτυλα  –  Νότες  στην  3η  θέση

Fingers_pos3